Spoedcursus Hoe wordt je een Super Human?
Maak nu kennis met deze meest bijzondere levenswijze.Dit zal uw enige doel nog in het leven worden! wie een proefje neemt van dit hogere denken wil nooit meer terug naar een lager denken! Het kosmische bewustzijn ook wel Zelf-realisatie, verlichting, Christus bewustzijn, 5D, hoger, licht of Goddelijke bewustzijn genoemd. Deze zeer bijzonder interessante leer is nu bij mij te boeken. Ik zal u zo ver mogelijk op weg te helpen zodat u daarna onafhankelijk zelf de hogere toppen van het Goddelijke bewustzijn kunt verder ontwikkelen behalen

Leer alles over het 3D slaven programma om te kunnen stijgen naar het 5D programma.
Om te kunnen stijgen naar een hoger bewustzijn naar 5D is het van belang dat u het 3D slaven programma begrijpt. 80% van wat u geleerd heeft van uw voor ouders, ouders, familie, vrienden, school, financiële systeem, media en alle overige bronnen die bestaan uit dualiteit kunt u allemaal overboord gooien. Klinkt misschien hard maar is helaas de waarheid! Om uzelf te bevrijden moet men los breken uit de handboeien die wij opgelegd hebben gekregen, maar waar wij in onze lange history ook zelf verantwoordelijk voor zijn geweest. Het 3D slaven programma is een zware hypnose waar men door onwetendheid door geprogrammeerd is, gehersenspoeld kan men het noemen, De lang uit het verhaal van Adem en Eva. De programmatie heeft plaats gevonden door de verleiding onszelf niet meer te zien als goden wij hebben door manipulatie en infiltratie afstand gedaan van ons geboorterecht onze godheid. Waar wij inprincipe nooit los van kunnen komen omdat onze godheid in al onze cellen aanwezig is, onze geest is God. Maar ons verstand heeft verstandsverbijstering. De mens is afgedaald van een hoger bewustzijn naar een lagere bewustzijnstoestand ook wel gevallen engel genoemd zoals in vele oude geschriften en religies geschreven staat. Tijdens de afdaling hebben wij ons laten beïnvloeden door heersers die nog veel verder afgedaald waren dan het grote volk.  Deze heersers gingen opzoek naar macht en dit 3D programma verkregen zij alleen macht door over een ander te heersen. Dit lagere bewustzijn is gebaseerd op angst en dualiteit. Waardoor heersers de macht over de ander konden verkrijgen door bloed vergietingen, offers, moord, manipulatie, leugens en angst. Dit is echter een zware hypnose daar u God bent. Alle volkeren van deze planeet komen voort uit de 12 stammen van Israël. De 12 zonen van Jacob en zo zijn de 12 stammen ontstaan en hebben zich vermenigvuldigd. Israël betekend licht. Dit heeft niets met een huidskleur te maken zoals sommige denken. Maar met het verlichte ras.  

Dit zijn de zonen en de tegelijk de stam namen Ruben, Levi, Juda, Simeon, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issachar, Zebulon, Jozef, Efraïm, Manasse, Benjamin.

De stam Dan en de stam Juda zijn het meest afgedaald in een zeer diep gezonken bewustzijnstoestand, zij zijn al 4000 jaar aan het heersen, zij houden zich bezig met alle negatieve, duistere energie en occultisme en satanische rituelen. aan deze 2 stammen hebben wij onze huidige financiële 3D slaven programma te danken! In de loop van 4000 jaren hebben zij zich in alle hoge posities van onze bevolking geïnfiltreerd om de aan de macht te komen, deze te behouden en verder uit te breiden. De rivier de Donau (Danube) is naar de stam Dan genoemd en de stam Juda daar komt het Jodendom uit voort, De stam Levi u kent het merk Levi’s vast wel, om u een idee te geven van onze geschiedenis.

 

Als u wilt stijgen moet u in staat zijn om alles wat u ooit maar geleerd heeft van deze3D heerschappij los te laten en geestelijk opnieuw geboren te worden. Ik zal  u helpen te ontwaken uit deze diepe hypnose die al eeuwen er in geprogrammeerd zit zodat u inzicht krijgt in alle leugens en daardoor de waarheid kunt zien, een totaal andere wereld een verlichte staat van zijn en al uw problemen, angsten en verdriet zullen verdwijnen. Uw bewustzijn is de hemel! Niet een plek in het universum maar de hemel in het hier en nu. Het is een staat van bewustzijn!

De mens bezit zoals de normale burger het zal noemen bovennatuurlijke krachten.
Deze krachten zijn inactief, slapen, doordat zij niet ontwikkeld zijn en niet erkend worden. Men is zich van zijn prachtige capaciteiten totaal niet bewust. Ze worden u eerder afgeleerd dan aangeleerd!

Het is wetenschappelijk bewezen dat het grote gros van de bevolking maar 10% van zijn hersencapaciteit gebruikt. Dit is betreurenswaardig weinig!


Waar zal u toe in staat zijn als u 100% van uw hersencapaciteiten zou gebruiken? Zie hieronder de lijst van een super mens die zichzelf heeft vervolmaakt tot de hoogste staat van bewustzijn. Dit is geen grap of sci-fiction dit is echt en vele om het een naam te geven (profeten, Yogi’s) nu en uit de geschiedenis gingen u voor. 
Zie hier:

 • Astraal reizen, Uitreden.
 • Automatisch schrijven lezen en tekenen.
 • Tijdreizen.
 • Bilocatie.
 • Materialiseren, creëren uit de kosmische substantie.
 • Oneindige jeugd.
 • Zelf genezing, totale controle over de schildklier en immuunsysteem.
 • Chi energie krachten.
 • Hoogste staat van pure Liefde.
 • Het vermogen de kleinste te worden.
 • Het vermogen de grootste te worden.
 • Het vermogen de lichtste te worden. 
 • Het vermogen om elk materieel voorwerp te verwerven en om alles zintuiglijk waar te nemen, ook de zintuiglijke vermogens van anderen.
 • Het vermogen om ieder aangenaam object te ervaren, in deze wereld of de volgende.
 • Het vermogen om de krachten van God te beheersen.
 • Het vermogen iedereen te beheersen of zichzelf buiten de drie geaardheden der natuur te houden.
 • Het vermogen ieder verlangen te beantwoorden,
 • Het vermogen om in dit lichaam niet te worden geplaagd door honger en dorst,
 • Het vermogen om zaken ver weg te horen.
 • Het vermogen om dingen ver weg te zien.
 • Het vermogen om zich met de snelheid van de geest te verplaatsen (teleportatie).
 • Het vermogen om iedere willekeurige vorm aan te nemen.
 • Het vermogen om lichamen van anderen binnen te gaan.
 • Het vermogen om om oneindig te leven, onsterfelijkheid, boven de dood uitstijgen.
 • Het vermogen om getuige te zijn van en mee te doen met het spel de apsara’s.
 • Het vermogen om naar eigen besluit van volmaakt succes te zijn.
 • Het vermogen om de wil ongehinderd nageleefd te krijgen.
 • Om kennis te hebben van het verleden, het heden en de toekomst.
 • Om vrij te zijn van de dualiteiten zoals hitte en kou.
 • Weet te hebben van wat anderen denken.
 • Om de werking van het vuur, de zon, het water, vergif enzovoorts te stoppen.
 • Het vermogen niet door anderen overweldigd te worden.
 • Kennis van het verleden en de toekomst.
 • Het verstaan van de geluiden van alle levende wezens.
 • Kennis van vorige levens.
 • Kennis van het denken van anderen (niet de inhoud van andermans geest omdat het doel niet is om zich te identificeren met de levens van anderen).
 • Het vermogen tot onzichtbaarheid, door het verhinderen van contact tussen oog en licht op dezelfde wijze kan het verdwijnen van geluid worden verklaard.
 • Het vermogen tot vriendelijkheid, mededogen, enzovoorts.
 • Vermogens als de kracht van een olifant.
 • Kennis van wat subtiel is, verborgen, of veraf.
 • Kennis over het zonnestelsel.
 • Kennis van de positie van de sterrensystemen.
 • Kennis van de bewegingen van de sterren.
 • Kennis van de systemen in het lichaam.
 • Het vermogen tot het stillen van honger en dorst.
 • Standvastigheid van het lichaam.
 • Visioen van volmaakte wezens.
 • Kennis van het bewustzijn, de aard van het denkvermogen.
 • Kennis van alles.
 • Verlicht horen, voelen, zien, proeven en ruiken.
 • Het vermogen een ander lichaam binnen te treden.
 • Het vermogen tot levitatie.
 • Het vermogen het lichaam helder te laten stralen, heerschappij over de hitte van de maag.
 • Het vermogen van een hemels gehoor.
 • Het vermogen zich te verplaatsen door de ether, de ruimte.
 • Het verdwijnen van de sluier die het licht verbergt, maha-videha (contact met staat van bewustzijn voorbij het intellect).
 • Beheersing van de elementen.
 • Beheersing van de animan en de andere krachten.
 • Schoonheid, elegantie, kracht en de hardheid van een diamant zijn de gaven van dat lichaam.
 • Beheersing van de zintuigen.
 • Beheersing van materie.
 • Beheersing van alles (almacht) en alwetendheid.
 • Nu kan het punt worden bereikt van een zuiver spiritueel zijn, als ‘zaad van gebondenheid’ is vernietigd.

  Let op: Over deze informatie kan men oneindig filosoferen daar het een thema is waar men niet over uitgepraat raakt. Het is het enige doel van het leven stijgen naar het Christus bewustzijn, (Licht) bewustzijn
  Als u dit begrijpt bent u onsterfelijk in het hier en nu. Niet na de dood zoals religies er van gemaakt hebben ( de valse verdraaiingen in de bijbel en alle grote boeken. Maar onsterfelijk en eeuwige jeugd in uw lichaam in het hier en nu.

Inhoud cursus
Afhankelijk van hoe ver u zelf al bent in uw ontwikkeling, maar de eerste reeks lessen zullen wij voornamelijk veel filosoferen en zal ik u alles uitleggen over het 3D programma en 5D. De cursus bestaat voornamelijk uit studie, filosoferen, oefeningen en praktijk. Een les bestaat uit 2 uren.
Advies is minimaal 20 lessen om het geheel te begrijpen zodat oude gewoontes verdwijnen en nieuwe aangenomen zullen worden.
Oefening baat kunst

Kosten
150 euro per les van 2 uren.

Wilt u meerdere uren achter elkaar een halve dag of een dag deel of meerdere lessen per week? dat kan in overleg.

Privé les Pakketten kunt u kiezen uit de volgende reeksen van 5, 10 of 20 sessies per 2 uren. Vanaf 10 sessies komt u in aanmerking voor een pakketkorting.
Zakelijk is het (excl Btw).

Maak nu een afspraak