Christusbewustzijn, Kosmisch denken

Chistus bewustzijn het “Licht bewustzijn”

Vele profeten en wijzen waren ons voor om de boodschappen door te geven aan de mensheid die met een zuivere essentie van het leven te maken heeft, iets wat door vele word beschouwd als het geheim van eeuwige jeugd en onsterfelijkheid. Een denkwijze die alle andere denkwijzen en levensstijlen te boven gaat. Ik ben niet religieus ook ben ik niet lid van een groepering of sekte beter gezegd daar wil ik niets mee te maken hebben. Ieder mens is een goddelijk wezen en dat ben je niet pas als je deel uitmaakt van een religie of sekte. Wel zit er in alle spreuken, verhalen, gedichten, wijsheden een waarheid die zowel in het heden als in het verleden zijn verteld. De krachtige machtige woorden die Jezus, Boedha, Isis, Osiris, Mozes enz vertellen zijn niet voor niks de basis geworden van vele religies. Omdat de woorden waarheid bevatten. Op die manier krijgen mensen geloof en hoop en voelen ze zich beschermd, maar vergeten dat zij misleid worden door een verkeerde leider. Een goede leider herken je aan zijn vruchten en dat houdt in dat een echte leider een mens leidt naar meesterschap in zichzelf en verlangt niet van je dat je objecten, mensen, symbolen of dingen vereert of aanbidt buiten jezelf om. Men behoort zichzelf te vereren zo wordt men een beter mens en komt men tot ware meesterschap. Van God is een persoon gemaakt terwijl profeten spreken van het “woord” dat in alles zit. God is het woord dat verlichting geeft en bergen verzet. Daarom zijn er ook zo weinig mensen “die ik even studenten noem” die god hebben aanschouwd en hebben gevonden omdat ze de essentie niet snappen of begrijpen. De focus van vele studenten is dat ze zoeken naar iets of een persoon die ze God kunnen noemen, ook omdat het je vroeger als kind altijd zo verteld is. Als kind werd je verteld dat het een man is, in een hemel met sneeuwwit haar met psalmenkoortjes en hij bepaalt wie er mag leven en wie niet of als je heel lief bent kom je in de hemel en wie niet lief is komt in de hel. Zo heeft elke cultuur zijn eigen verhaal. Het was vast allemaal goed bedoeld van deze leraren, zij wisten vast ook niet beter maar zoek vooral buiten “jezelf”om en de ware betekenis gaat verloren.

Waar dan wel zoeken?

In jezelf! “Ik ben God” is de machtige uitspraak die wonderen doet verrichten. De ware betekenis van het woord God betekent “scheppingskracht” en wat is scheppingskracht het is een energie die je kunt voelen, ook kunt zien als je, je er bewust van bent. Vergelijkbaar met elektriciteit. Een vibratie die alle dingen tot stand brengt zodra er vorm of een richting aangegeven wordt. Wij mensen bezitten deze scheppingskracht, alleen blijft deze helaas werkeloos doordat je er niet bewust van bent. We gebruiken deze in hele hele kleine beetjes of voor verkeerde dingen. Alles wat er bestaat en wat je om je heen ziet is de prachtige creatie van Goddelijke scheppingsenergie. De kracht werkt altijd in overeenstemming met goddelijke perfectie. Als je kijkt naar de planten, bloemen, mineralen, dieren, mensen alle prachtige duizenden kleuren die er bestaan, de mooie natuur van deze planeet, de kleinste bacteriën ze zijn allemaal even perfect. Dit alles zijn goddelijke inspiraties van deze onuitputtelijke kracht Gods. Alles is even mooi en in pure perfectie. Het universum kent alleen maar vooruitgang en de mens behoort dit toe want wij hebben de wil gekregen om te heersen over alles wat bestaat en met heersen bedoel ik niet macht hebben over iets of iemand zoals het nu op aarde gaat, maar een pure leider te zijn die altijd streeft naar liefde en perfectie en de prachtige schepping voortbrengt van godsplannen, ideeën en creaties.
Sommige mensen schrikken van deze woorden omdat zij dit niet gewend zijn of inderdaad vanuit hun religie niet hebben mee gekregen. Het is je eerder afgeleerd, dan aangeleerd. Maar als je meesterschap wilt bereiken moet je jezelf als meester kronen. Je bent dienaar en geen slaaf. Wij allen zijn goden.

Wat kun je bereiken als je de Christus bewust wordt?
Jezus wordt vaak Jezus Christus genoemd vele denken dat is zijn achternaam, maar echter betekent Christus “Licht” Jezus het Licht of Jezus de verlichte. Dan snapt men ook meer de essentie van zijn naam. Net als de naam Boedha betekent “Hij die verlicht is” Zijn echte naam is Siddharta. Als je de echte betekenis van het leven gaat begrijpen dan kun je stijgen naar een hoger bewustzijn. Wat ze in de film Lucy van Morgan Freeman ook als voorbeeld laten zien, (maar dan zonder drugs). Men kan werkelijk de volle capaciteit van zijn hersenen activeren en  gebruiken.”Wat houdt dat in”: Oneindig leven, Oneindige jeugd, vliegen als een vogel, astraal reizen, telepathie, telepatheren, over water lopen, scheppen uit de oneindige kosmische substantie waar alle dingen uit voortkomen, tijdreizen enz..
Het is sneu dat de kinderen van onze tijd geen les krijgen op school en van hun ouders over deze prachtige energie die iedere seconde voor ons klaar staat, klaar staat om gebruik van te maken. Hoeveel makkelijker zou het leven dan niet voor ons zijn.
De energie kan alleen maar gehoor geven aan ons als wij werken in overeenstemming met de liefde. Liefde is de openbaring en de sleutel tot de kluis. Zonder liefde (en dan heb ik het niet over seksuele energie) kan perfectie zich niet uitdrukken. Slechts rotting, ouderdom, lelijkheid, en onperfectie komen voort uit haat. Vele proberen de kluis te openen, maar geen één durft de sleutel te gebruiken. Hoe moeilijk kan het zijn om alleen maar van “Liefde” te houden?

Hoe wordt je een Christus?
Ja dat is een vraag die iedereen wil weten en weet je zo moeilijk is het helemaal niet. Het enige wat het moeilijk maakt is oude gewoontes los te laten en aannemen dat je God bent. Simpel 3 woorden die een student niet begrijpt is “IK BEN GOD” deze 3 woorden lijkt men niet te vatten. het is zo alles omvattend dat het niet te vatten is hoe groots men eigenlijk is en daardoor schuilt er ongeloof. Door religies in onze wereld en al die verdeeldheid is ons afgeleerd dat wij god zijn. Onze goddelijkheid zijn wij gaan ontkennen, men werd gestraft als men zei dat je God bent. En nog!! Als je zegt tegen iemand IK BEN GOd dan zeggen ze maakt dat de kat wijs, je hoort in het gekkenhuis of je bent niet goed wijs. Godslastering, ketterij wordt er gezegd, gooi maar op de brandstapel! Dat is net als dat je zegt ik ben “een mens” en dat ze je dan ook voor gek verklaren. Terwijl je toch echt zeker weet dat je de waarheid spreekt! of de wereld is rond en je dan ook in gekkenhuis stoppen omdat ze dachten dat de wereld plat was. Dat oude denken zit zo in ons bewustzijn eeuwen lang geprogrammeerd, dat moet je als een jas van je af kunnen gooien en dat is vaak het lastigst de angst voor verandering, voor het nieuwe.
Oefening baart kunst zeg ik altijd. Oefen iedere dag zoals je op school studeert of autolessen volgt om je rijbewijs te halen. In het begin bak je er wellicht ook niks van maar na maten gaat het je steeds makkelijker af. Maar let op: In het begin heeft men goede moed, je ziet het helemaal zitten en je bent jezelf spiritueel aan het ontwikkelen. Dan ergens stagneer je opeens of je raakt afgeleid door het aardse leven en omstandigheden. Je weet dat je er voor moet gaan zitten of in ieder geval mee bezig moet zijn om in die spirituele goede energie te blijven, maar de luiheid slaat toe en je denk komt volgende keer wel of pfff weer lezen, weer mediteren of pff ben nu moe hoor of pff vind werk en geld verdienen nu ff belangrijker of mijn partner heeft ook aandacht nodig. Uitstel uitstel uitstel. Dat is vaak de redenen waarom de student stagneert in zijn ontwikkeling en bewustwording. Als je de luiheid voelt toeslaan zeg ik hou vol hou vol hou vol. Je zult echt veranderingen in je leven zien en je zult met sprongen vooruit gaan. Je hoeft echt niet dagen lang te mediteren, maar jouw doel zou je levenswijze moeten worden en op welke manier je dat ook doet dat maakt niet uit als je uiteindelijk je doel maar bereikt.
Waar de student zich ook voor moet behoeden is een valse leider. Ik ben sowieso geen voorstander van om een persoon te volgen, neem alleen de ware lessen aan maar aanbid niemand, aanbid jezelf je ware goddelijke ik. Want ieder mens is God en wij zijn allemaal 1. Iedereen kan het bereiken en of je nou wilt of niet deze energie ben je toch, Wetenschappelijk is het bewezen dat er enorm veel energie in de mens schuilt en dat je er oneindig veel dingen mee kunt.

Hoe herken je een valse leider?
Websites, media, spreuken, mensen, denkwijzen, religies etc.. waarbij de dood aanbeden wordt spreken niet van waarheid. De dood is door de mens in het leven geroepen. Hoe vreemd dit voor jou ook mag klinken, maar een oneindig leven is er en niet pas na de dood. Nee het is er in het hier en nu een oneindig leven, onsterfelijk leven. Het heeft totaal geen nut om je bezig te houden met verlichting als je uiteindelijk toch gelooft dat je dood gaat! Dood gaan is een weg op doodlopend spoor. Wat heeft het voor zin als je jezelf verliest. Geloof je dan toch dat na de dood je in het paradijs komt? Nou geloof me het paradijs is hier en je krijgt iedere keer na de dood opnieuw de kans door middel van reïncarnatie om dat in te zien! Hoe vaak wil je nog reïncarneren? je krijgt oneindig veel kansen maar eens ben je het toch wel zat om weer door al die beproevingen te moeten gaan, die strijd met Je ego en het verrotte systeem. Hoe vaak moet die zweep nog slaan om je wakker te schudden. Zoek en gij zult vinden luidt het spreek woord. Wat heb je te verliezen om aan te nemen dat je een oneindig leven hebt en daarnaar opzoek te gaan? Je kunt alleen maar winnen en tot bijzondere conclusies komen. Had je dit nooit geweten dan had je het pad gevolgd naar de dood dus waarom aarzel je. Dat je teleur gesteld raakt als je toch dood gaat? Jezelf de dood in drijven is een grote teleurstelling, de blinde volgt de blinde en beide vallen ze in een gat en zo volgen alle schapen de kudde zoals merendeels van de mensheid. Je hebt werkelijk niets te verliezen en je kunt echt alleen maar winnen.
Een andere valse leider is Je “Ego” Je ego is eigenlijk je slaven naam, die je hebt gecreëerd in dit aardse bestaan, de slaaf van het economische systeem een soort van 2e “Ik” in je hoofd die jouw engeltje of duiveltje is. Het kan zijn dat je daarmee dagelijks te maken hebt of wellicht komt je ego sporadisch een keer tevoorschijn. De meeste hebben er dagelijks mee te maken en dat kan behoorlijk lastig en een strijd zijn tussen jou en je ego omdat je soms niet weet is dit m’n ego of ben ik dat? Je ego wil altijd beter dan een ander zijn, leeft in dualiteit en het wordt gevoed door angst, woede en verdriet. Zodra je deze emoties voelt dan weet je dus dat het je ego is. Laat je niet leiden door je ego. Zet je ego van je af, je hebt hem niet meer nodig. Je bent je eigen meester en dat is iedereen. Je ego is je vijand en het wil jou alleen maar in je oude gewoontes houden. Ego is een slavenprogramma, Je hebt het geprogrammeerd in jouw bewustzijn, het enige wat je hoeft te doen is het te wissen en jezelf opnieuw te programmeren met positieve gedachten.

Het oneindige leven
Mensen zeggen wel eens tegen mij, ik zou niet eeuwig willen leven, wie wil er nou eeuwig leven?? Ik ben daar eens goed over na gaan denken.. Ik dacht wie wil er nou niet eeuwig oneindig leven?? Ikke echt wel!! maar dat komt omdat ik dat heel anders bewust ben. Ik weet dat er een ander leven is, een leven met oneindige mogelijkheden met liefde, schoonheid, vrede en gelukzaligheid zoals alle oudheden van een paradijs spreken op aarde. Ik voel deze liefde namelijk dagelijks en ik zie de wereld ook met andere ogen. Maar te kijken door de ogen van iemand die niet spiritueel is, die de wereld die ik zie niet ziet. Maar de wereld zien waarin ze als verloren mensje in leven, ja dan kan ik heel goed snappen dat je niet oneindig wilt leven. Ik was eigenlijk even vergeten hoe dat aardse bewustzijn ook al weer in elkaar zat. Ik moest eigenlijk wel een beetje giechelen om het volgende: “Een aantal wetenschappers waaronder Ray Kurzweil zijn op een wetenschappelijke manier bezig met onsterfelijkheid, je weet wel met een medicijntje hier en een robotje daar. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat de uiteinden van je chromosomen naarmate je ouder word aan de uiteinden afbreken en je daardoor gezondheidsproblemen krijgt en tot ouderdom en verval komt omdat de cellen zich uiteindelijk dan niet meer kunnen delen. De uiteinden van je chromosomen kun je vergelijken met die van veters dat plastieke omhulseltje. Wetenschappers beweren nu dat zij doormiddel van een minirobot deze uiteinden weer kunnen laten aangroeien, als het ware je chromosomen kunnen repareren waardoor je oneindig kunt blijven leven.  Nu vind ik dat een fantastische uitvinding, maar merendeels van het volk wil er niets mee te maken hebben want er wordt wat geoordeeld over. Er wordt geroepen wie wil er nou Eeuwig leven, laat ze eens goede onderzoeken doen, voor mij hoeft het niet wordt er gezegd, ze zijn gek of ik geloof het niet enz. Nu is dat ook wel hypocriet want als er een dierbare komt te overlijden dan treur je, als die persoon nou onsterfelijk was had je, je dierbare voor altijd bij je en hoefde je nooit te treuren en te rouwen. Maar goed ineens zag ik waarom mensen zo opstandig waren betreft die uitvinding. Als je in deze economische wereld onsterfelijk bent dan word je inderdaad gek! eeuwig je belasting betalen, werken, oorlogen, depressies en als je er dan tussen uit wil knijpen dan kan dat niet! Tot in de oneindigheid al die ellende om je heen. Ik zie dat dan ook helemaal voor me..een soort van highlander de film eeuwig in het gevecht en dan wil je niet meer leven maar kun je niet stoppen pff ja dat lijkt me ook heel vermoeiend. Nee op deze manier willen weinig mensen oneindig leven. Zolang de mens zijn bewustzijn niet verhoogt kan men niet zonder instrumentjes oneindig leven maar dan niet met in gelukzaligheid. Dus het aller beste en belangrijkste is verdiep je kennis in jezelf wie ben je, wat kun je en wat is er nog meer. Ontwikkel jezelf tot een hoger besef van het leven. Want echt liefde is de grootste kracht in ons.

Aanraders
Als je van lezen houdt of een luisterboek en je wilt alles leren wat het Christus bewustzijn inhoud. Dan raad ik je de volgende mp3 en boeken aan: De meesters van het verre oosten – Baird Spalding, en luisterboek opgevaren meester Saint Germain studie  Dan is er nog The Secret – Rhonda Byrne ook heel goed maar gaat meer over de wet van aantrekkingskracht is ook een goed begin om mee te starten